ÚSPORY V NÁKLADECH nebo RŮST OBRATU
čím reálněji přispějete zisku Vaší firmy?
SAVINGS ON COSTS or INCREASED TURNOVER
What is the more feasible method to increase your company’s profit?
KOSTENEINSPARUNGEN oder UMSATZWACHSTUM
Womit tragen Sie real mehr zum Gewinn Ihrer Firma bei?

CZK $ £ ¥

Na Váš byznys se díváme Vašima očima a perspektivou našich zkušeností.
Děláme pouze strategické nakupování.
A jsme v tom opravdu dobří.

KRC partners – jsme Váš partner.

We view your business through your eyes, with the perspective of our experience.
Strategic purchasing is our only activity.
And we are very good at it.

KRC partners – we are your partner.

Ihr Business sehen wir mit Ihren Augen und aus der Perspektive unserer Erfahrungen.
Wir tätigen lediglich strategische Einkäufe.
Und hierin sind wir wirklich gut.

KRC partners – wir sind Ihr Partner.

RSS Google+ YouTube LinkedIn O nás Kontakty Reference