Realizace výběrového řízení ZVZ

Zakázka malého rozsahu (VZMR)

Zakázkami malého rozsahu se rozumí zakázky na dodávky a služby v hodnotě do 2 mil. Kč bez DPH. Zakázky na stavební práce pak do 6 mil. Kč bez DPH. Zákon o veřejných zakázkách nařizuje zadavateli, aby v těchto zakázkách postupoval podle zásad dle § 6 Zákona, tedy na základě zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Pomůžeme Vám zajistit dodržování těchto zásad a celý proces zdokumentovat. Nastavíme Vám funkční proces výběru dodavatele, pomůžeme s jejich oslovením a zdokumentujeme jejich výběr. Vzhledem k tomu, že náš systém je navržen tak, aby vypsání zakázky, ale také podání nabídky, bylo uživatelsky nenáročné, tak zvolením našeho řešení ušetříte čas a díky automatické implementaci e-aukce do celého procesu i finanční prostředky.

​Zároveň jsme připraveni pomoci Vám s nastavením interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek včetně implementace e-aukcí do těchto procesů. Tato služba obsahuje analýzu stávajícího stavu zadávání veřejných zakázek a doporučení vhodného modelu tohoto procesu, včetně nastavení kompetencí pro jednotlivé úrovně managementu.

Zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách

Zpracujeme Vám zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně hodnocení nabídek formou elektronické aukce.

V této komplexní službě Vám zajistíme zadání podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách včetně vypracování všech potřebných dokumentů, jejich zveřejněním a na konci procesu Vám předáme kompletní dokumentaci konkrétní veřejné zakázky.

Tímto způsobem jsme schopni připravit všechny druhy zadávacích řízení dle Zákona, tedy otevřené, užší, zjednodušené podlimitní, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog a soutěž o návrh.

RSS Google+ YouTube LinkedIn O nás Kontakty Reference