proDodavatel

Dodavatelé zboží a služeb pro nás nejsou “lovnou zvěří”, které chceme stlačit do nereálně nízkých cen. Přečtě si prosím co Vám doporučujeme. Vaší spolupráce na tendrech našich klientů si vážíme.

Snižte Vaše náklady

 • stejně jako náš klient soutěží Vaši nabídku, můžete Vy soutěžit Vaše dodavatele
 • vyberte si mezi jednoduchými proAukcemi, korporátním KRC iTenderem, nebo kompletní službou, kde za Vás celý tendr realizujeme.
 • organizujte si své objednávky nebo nakupujte aliančně s proKatalogem
 • použití našich aplikací je možné kdykoli, tendr na Vaše dodavatele Vám rádi provedeme, ale až po dokončení toho, ve kterém právě nabízíte. Časový souběh bychom nepovažovali za dobrý. Důležité je, že se vždy snažíme dělat maximum pro našeho aktuálního klienta.

Proč se účastnit tendrů

 • jedná se o transparentní a stále oblíběnější výběr dodavatele – nejen ze strany zákazníků, ale pro svoji férovost i dodavatelů
 • součástí poptávky je jasné kriterium hodnocení a definované termíny výběrového řízení
 • účastí ve výběrových řízeních získáte přehled o konkurenci – v aukci je zpravidla zobrazena nejlepší cena, nebo alespoň pořadí a vy se dozvíte, jak si Vaše nabídka stojí proti nejlepší.

Jak vyhrát tendr a stát se dodavatelem

 • hned jak dostanete poptávku si pečlivě přečtěte zadání a klaďte dotazy. Zpravidla rozumíte předmětu zadání více než nákupčí (jste přeci jen odborníci ve Vaší oblasti), proto je třeba zajistit, aby specifikace byla jednoznačná a neumožnila nabízet zboží a služby různé kvality a komplexnosti
 • doporučte, co vše by se mělo do hodnocení zahrnout, pokud to tam již není. Např. nejen kupní cena, ale také servis a provozní náklady, náhradní díly, atd. Vy víte nejlépe, co vše se v době provozu Vaší dodávky může stát.
 • požadujte, aby odpovědi na Vaše dotazy byly zahrnuty do zadání a předány všem účastníkům. Tím dosáhnete, že i oni budou muset nabídnout kompletní služby a nabídky v e-aukci budou srovnatelné.
 • zaregistrujte si e-mail osoby, která ví, co jsou aukce, a která na ní umí reagovat. Nebo pro zastupitelnost kolegů si vytvořte e-mail např. “tendry@…”, musíte ho ale pravidelně sledovat. To, že se nikdo nezačne poptávce věnovat je nejčastější způsob proč dodavatel neuspěje.
 • je-li v zadání přiložená smlouva, pak jí přečtěte a berte uvedené podmínky jako součást zadání. Pokud jsou v ní sankce za neplnění, pak věřte, že to není namířeno proti Vám, ale proto, aby bylo jasné, že kdo co nabídne, bude muset také splnit. Zhoubou dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou ti, co nabídnou své služby, a pak dodají špatnou kvalitu nebo nedodají vůbec.
 • uvědomte si, že Vaším cílem není vyhrát v e-aukci, ale dělat dobře svůj business za přiměřený zisk. Za každou cenu vyhrát, a pak šidit dodávky, nebo dodat i kvalitně, ale bez zisku není cesta, jak dlouhodobě fungovat. Pokud to tak někdo dělá, nepřežije. Účel aukcí není stlačit cenu pod náklady, ale optimalizovat celý dodavatelský řetězec.
 • jako důvod “proč se účastnit” uvádíme, že poznáte nabídky konkurence. Pokud jste dali to nejlepší, co umíte, pak zpravidla přichází deziluze a v první chvíli jste naštvaní na “ty pitomé aukce, které mohou za to, že jsme prohráli”. Ale – pokud to není případ z bodu nahoře (a pak to vyhravší firmě přejme, dlouho nám konkurovat nebude), pak po chladnokrevné analýze často dodavatelé zjistí, že mají neoptimální své nákupní ceny a/nebo drahé interní procesy. A máme zkušenosti s tím, že to bývá impuls ke zlepšení a následně k větší konkurenceschopnosti.

Poctivých dodavatelů, kteří se snaží o co nejlepší nabídku a hlavně pak dodávku, si vážíme. Víme, co je za úsilí vybudovat firmu, aby dobře fungovala a dodávala kvalitní zboží a služby. Našim cílem není takové dodavatele “ubít aukcí”, ale nastavit proces výběru tak, aby naši klienti dostali požadovanou kvalitu za optimální cenu. Děkujeme, že nám v tom pomáháte.

 • pokud jste byli v nabídce úspěšní, snažte se co nejrychleji uzavřít smlouvu a začít dodávat. Pokud se smluvní jednání táhne týdny a měsíce, odkládáte tím svůj business a zároveň se mohou vlivem vnitřních diskuzí u klienta začít měnit podmínky.
 • nemějte vyhlašovateli tendru za zlé, pokud jste vyhráli, ale on uzavře smlouvu např. se stávajícím dodavatelem. Náklady na změnu dodavatele bývají nemalé a nejdou někdy dobře vyčíslit a zahrnout do tendru. A Vaše vítězství v aukci zpravidla nebývá velké (stávající dodavatel často zůstane těsně za prvním a spoléhá na dobré vazby – proto pokud můžete, dejte nejlepší cenu jakou umíte, těsné vítězství nemusí stačit). Využijte ale pozice vítěze aukce k tomu, abyste přesně zjistili, proč dává potenciální klient přednost někomu jinému, a co můžete udělat hned, nebo příští tendr, abyste zakázku dostali. Takovou diskuzi by s Vámi vyhlašovatel měl vést a minimálně takto ocenit Vaši snahu o získání zakázky.
RSS Google+ YouTube LinkedIn O nás Kontakty Reference