Case study

Máme zkušenosti s tendry od 300 tisíc do 120 milionů Kč. Nejtypičtější uvádíme:

Kancelářské potřeby: Pro dopravní společnost jsme udělali tendr na kancelářské potřeby. Celkový roční objem byl 430 000 Kč. Vedle získání úspory ve výši 42 % jsme získali delší splatnost faktur. Zásadní pro takový výsledek bylo přesně vyspecifikované zadání a komunikace s oslovenými dodavateli o alternativách. V tomto výběrovém řízení nabídlo 6 společností.

Telekomunikační služby: Pro výrobní společnost jsme realizovali tendr na telekomunikační služby. Vedle mobilního i fixního hovorného byly poptávány i datové služby. Celkový objem činil 250 000 Kč. Díky kvalitně připravenému zadání jsme dosáhli úspory ve výši 74 %. Dále jsme získali výhodné ceny pro často volané / navštěvované země a výhodný tarif pro Blackberry. Tohoto výběrového řízení se účastnilo 7 společností.

Úklidové služby: Připravovali jsme výběrové řízení na úklidové služby pro výrobní podnik. Celkový roční objem byl 800 000 Kč. Přesným zadáním, možností prohlídky před předložením cenové nabídky a jasnému vyspecifikování podmínek tendru jsme získali vedle úspory 55 % také vysokou kvalitu služeb. Zároveň jsme získali delší dobu splatnosti.Tohoto výběrového řízení se účastnilo 12 společností.

Doprava: Pro výrobní společnost jsme zpracovávali dopravu do zahraničí. Roční objem této části dopravy byl 2 000 000 Kč. Přesným zadáním, Přesným zadáním, rychlým podpisem smlouvy (kde byly záruky za kvalitu dodávané služby) a přesným vyspecifikováním podmínkem jsme dosáhli úspory ve výši 21 %. Tohoto tendru se účastnilo 10 dopravců, protože jen ti byli ochotni podepsat prohlášení o zasmluvnění podmínek nabídnutých v aukci (pokud by se smluvně nezavázali podepsat, co nabídli, hrozila jim pokuta – tím jsme spolu se smlouvou dosáhli reálných nabídek). Pro uzavření dlouhodobé smlouvy doporučujeme zahrnout do smlouy i tzv. naftovou doložku.

Energie: Nejčastěji tendrovanou komoditou jsou energie. V jednom z realizovaných tendrů pro zdravotní kliniku jsme získali úporu ve výši 19 %. Celkový objem byl 800 000 Kč ročně. Nabídku podalo 8 distributorů. Úspora byla dosažena mj. pro společný výběr dodavatele elektrické energie i plynu – dříve vybírali jednotlivě. Stejně jako v tomto případě můžete i Vy poptávat cenu pro více odběrných míst* a obě energie najednou.
* Energie jsou typickou komoditou, kterou centrálně vybírají holdingy a skupiny firem a institucí.

Ochranné pracovní pomůcky: Každá výrobní společnost potřebuje pro své zaměstnance osobní ochranné pracovní pomůcky nebo firemní oblečení. I zde je nutná přesná specifikace nejen materiálu, ale i požadavků na ochranné prvky – zpravidla na zadání spolupracuje garant BOZP. V nedávném tendru na tyto pomůcky jsme dosáhli úspory 15 % při celkovém objemu 300 000 Kč. Dále jsme pro společnost získali odebírání pomůcek v režimu náhradního plnění a delší splatnost faktur. Také se nám pořadilo zkonsolidovat počet dodavatelů. V tendru jsme se ptali i na možnost konsignačního skladu – vzhledem k jasně určené ceně této služby (tendrované jako % příplatek k nabídnutým cenám) nakonec klient této možnosti nevyužil.

RSS Google+ YouTube LinkedIn O nás Kontakty Reference